Vacatures

Junior Ontwerper Civiele Techniek regio Eindhoven

Advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in infrastructuur, milieu-, grond- en water advies en de duurzame ontwikkeling.

 

Landmeter regio Eindhoven

Een landelijk opererend, onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten.

 

Landmeter regio Eindhoven

Advies- en Ingenieursbureau gespecialiseerd in meetwerk van zowel de ontwerpfase als daarbuiten voor precisiewerk en tijdbesparing tijdens de uitvoering.

 

junior Projectmedewerker Civiele Techniek regio Eindhoven

Deze groeiende organisatie is actief in de Engineering, Advisering en Uitvoeringsbegeleiding op het gebied van binnenstedelijke infrastructurele vraagstukken.

 

Landmeter/Tekenaar Infra regio 's-Hertogenbosch

Dit landmeetkundig-, verkeerskundig- en civieltechnisch adviesbureau biedt het volledig pakket aan in de civiele techniek, gebaseerd op jarenlange ervaring.

 

Junior Projectmedewerker Groen regio Eindhoven

Gespecialiseerd in natuur- en landschapsprojecten.

 

Junior Projectmedewerker Bodem regio Eindhoven

Internationaal werkend ingenieurs- en adviesbureau op gebied van stedelijke ontwikkeling en inrichting.

 

Werkvoorbereider/civieltechnisch ontwerper regio Maastricht

Gerenommeerd landelijk én internationaal werkend ingenieursbureau met vestigingen in heel Nederland.

 

Tekenaar/Werkvoorbereider regio 's-Hertogenbosch

Advies- en ingenieursbureau welke voornamelijk actief is in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland.

 

Toezichthouder Civiele Techniek regio Etten-Leur

Het team Civiel en Cultuurtechniek is onderdeel van de afdeling Beheer en Realisatie van de gemeente Etten-Leur.

 

Junior Beheerder Groen regio Tilburg

Deze organisatie houdt zich bezig met cultuur- en civieltechnische activiteiten.

 

Maatvoerder Civiel regio Amsterdam

Dit ingenieurs- adviesbureau heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de advisering en uitvoering van civiele projecten.

 

Tekenaar/Bestekschrijver Civiele Techniek regio Ede

Landelijk opererend adviesbureau op gebied van infrastructurele werken, zij ontwerpen en managen projecten in de openbare ruimte.

 

Junior Technisch Medewerker regio Ede

Een ingenieurs- en adviesbureau die onderzoek doet en en adviezen geeft over vergunningen, gebouwen en bouwplannen.

 

Calculator/werkvoorbereider regio Hazerswoude-Dorp

De organisatie is actief binnen grondverzet, beschoeiing en damwanden, rioolwerk, funderings- en bestratingswerkzaamheden en asfaltwerkzaamheden.

 

Ervaren Adviseur Installatietechniek regio Rotterdam

Dit adviesbureau is actief op het gebied van gebouwgebonden installaties.

 

Junior Engineer regio Dordrecht

De opdrachtgever is als multidisciplinaire en innovatieve aannemer slagvaardig in het aanleggen en onderhouden van infrastructurele netwerken voor het transport en de distributie van energie, water, gas, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer.

 

EMVI Schrijver regio Utrecht

Deze aannemer heeft een breed dienstenpakket in grond-, weg- en waterbouw.

 

Procesbeheerser regio Amsterdam

Onze opdrachtgever legt zich toe op Bagger-, Kust-, en Oeverwerken en is hierin zelfstandig opererend.

 

Landmeetkundig Tekenaar regio Leeuwarden

Onze opdrachtgever is actief op het gebied van aanleg en onderhoud van: gas, water, elektra, data, telecom, warmtenetten en openbare verlichting.