Aanpassing Crisis- en herstelwet moet woningproductie versnellen

De Eerste Kamer stemde in met de aanpassing op de Crisis- en herstelwet, die de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimt en ervoor moet zorgen dat procedures versneld worden. Daarnaast moeten door deze aanpassing grote maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. “Dit biedt ons ruimte om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met instrumenten uit die wet en nog veel belangrijker, de woningproductie te versnellen”, aldus minister Ollongren.


Crisis- en herstelwet

De wet trad in 2010 voor het eerst in werking en was gericht op de versnelling van infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Sinds 2014 zijn overheden de experimenteermogelijkheden steeds meer gaan gebruiken om, vooruitlopend op de Omgevingswet, projecten te realiseren. Zo is er bijgedragen aan de planvorming van 29.000 woningen en er zijn plannen om nog eens 120.000 woningen te realiseren. Ollongren: “De economische crisis waar deze wet voor is ingevoerd ligt inmiddels achter ons, maar momenteel hebben we te maken met een enorm tekort aan woningen en een langdurige opgave op het gebied van het klimaat. Daarom is het goed dat we, vooruitlopend op de Omgevingswet, met elementen uit deze nieuwe wet mogen experimenteren.”

Voorbeeldprojecten

De Crisis- en herstelwet maakt onder andere het project Amsterdam Haven-Stad mogelijk, waarmee op termijn tussen de 40.000 en 70.000 extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Bij dit project wordt niet zoals gebruikelijk met een vooraf ingediend bestemmingsplan gewerkt, maar met een geleidelijke ontwikkeling van het bestemmingsplan. Daardoor gaat de organische en geleidelijke invulling van dit Amsterdamse havengebied gepaard met veranderingen in de omgeving die niet altijd te voorzien zijn. Om daar flexibel mee om te gaan, kan met een goed monitoringssysteem continu de kwaliteit van de leefomgeving in de gaten worden gehouden.


Duurzaam bouwen en wonen

Er komt met de aanpassing op de Crisis- en herstelwet ook meer ruimte voor duurzame bouwprojecten. Zo mag in de gemeente Boekel worden afgeweken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken. Met deze maatregel wordt het mogelijk om een ‘ecodorp’ als burgerinitiatief te realiseren en daarmee op lokale schaal duurzaam te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners.


Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet, die in januari 2021 ingaat. De omgevingswet maakt het mogelijk om meer samenhangende afwegingen te maken over bijvoorbeeld natuur, woningbouw, infrastructuur en milieu. Door de Crisis- en herstelwet is het nu al mogelijk om te experimenteren met elementen uit deze nieuwe wet. In totaal lopen op dit moment 300 van dit soort projecten in 147 gemeenten.


Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!


    


4 mei, 2019