Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door Eerste Kamer

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is eerder vanmiddag met een meerderheid door de stemming in de Eerste Kamer gekomen. De VVD, PvdA, D66, SGP, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en onafhankelijk senaatslid Duthler stemden voor.


Voorafgaand aan de stemming van vanmiddag was al duidelijk dat de eerste 4 partijen de wet goed zouden keuren. Bij GroenLinks en het CDA heersten echter nog sterke twijfels. Uiteindelijk heeft GroenLinks er dus voor gekozen om de wet wel goed te keuren. Het CDA stelde altijd voorstander van het borgen van kwaliteit te zijn, maar vreest voor meer bouwrechtszaken en koos er daarom voor om tegen te stemmen. Met de aanname van de nieuwe wet wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging ingevoerd, die de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument moet versterken. De nieuwe wet moet de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger maken.


Volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moeten aannemers voortaan bij de oplevering van het bouwwerk aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. In het geval dat de aannemer bij de oplevering van het bouwwerk niet aan de regelgeving heeft voldaan, krijgt de opdrachtgever, dankzij deze wet, betere kansen om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Bron: Eerste Kamer. De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie

Lang wachten

De wet heeft lang op zich laten wachten. Er wordt al zo'n 20 jaar over de wet gesproken en op 21 februari 2017 werd het wetsvoorstel al aangenomen door de Tweede Kamer. Op 4 juli van hetzelfde jaar zou de Eerste Kamer er eigenlijk over gaan stemmen. Toen was er echter niet genoeg steun voor de wet. De huidige minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) was ervan overtuigd dat er inmiddels genoeg draagvlak zou zijn voor de wet, wat gebleken is uit de stemming van vanmiddag.


Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!


    


14 mei 2019